JEEP GRAND CHEROKEE

אלגנטיות, בכל דרך שתבחרו

JEEP GRAND CHEROKEE

אלגנטיות, בכל דרך שתבחרו

למעלה מ-70 מאפייני בטיחות וביטחון

בטיחות היקפית - מתקדמת

ה  -Grand Cherokeeזמין כעת עם למעלה מ-70 מאפייני בטיחות וביטחון, ומגיע כסטנדרט עם כריות אוויר רב-שלביות לנהג ולנוסע הקדמי וכריות וילון צדיות. אזורי מעיכה הממוקמים בחזית הרכב ובקורות ההגנה של דלתות הצד (משולבות בתכנון) מסייעים גם הם לספוג אנרגיה עודפת ולהפחית את מידת העברתה ליושבי הרכב.

ניטור שטחים מתים

מערכת ניטור שטחים מתים (BSM) משתמשת בשני חיישני רדאר לסרוק את השטחים המתים של הנהג ולנטר באופן רציף את המרווח בין ה- Jeep® Grand Cherokee שלך לבין כלי הרכב משני צדדיו. כשהמערכת מזהה רכב שנמצא קרוב מדי, תקבל .אזהרה באמצעות התראה קולית ואייקון מואר שמופיע במראת הצד

מצלמת נסיעה לאחור PARKVIEW®

ה-Jeep® Grand Cherokee כולל שתי מערכות שפועלות יחד כדי לסייע לך לחנות בצורה בטוחה וקלה. מצלמת הנסיעה לאחור החדשה ParkView® ומערכת הסיוע לחניה לפנים ולאחור ParkSense® מתריעות על מכשולים אפשריים, ומסייעות להקל על החניה והיציאה מהחניה. המצלמה מציגה תמונת וידאו של האזור שמאחורי הרכב עם קווי הנחיה דינמיים כשההילוך האחורי משולב. במהלך חניה ותמרונים דומים, מערכות אלה מסייעות לך לזהות עצמים שנחבאו מהעין ומעניקה לך התראה קולית שמעניקה לך זמן להגיב.

סייען חניה במקביל ובניצב

סייען החניה במקביל ובניצב, הזמין כעת ב-Jeep® Grand Cherokee, מקל מאוד על החניה. כשהוא מזהה מקום חניה, הוא מכוון את הנהג באמצעות הוראות קוליות, שמופיעות גם בצג המידע של הנהג בלוח המחוונים. הנהג שולט במצב תיבת ההילוכים, הבלמים והמצערת, ומערכת ההנחיה שולטת בהגה.

התראת סטיה מנתיב Lanesense®

מאפיין חדש זה מודד את מיקומך ביחס לגבולות הנתיב. אם הוא מזהה סטיה בלתי מכוונת מהנתיב, הוא יזהיר אותך ויבצע תיקון באמצעות ההגה כדי להחזיר את הרכב לנתיב.

מערכות בטיחות מתקדמות למניעת תאונות

גם הנהגים הזהירים ביותר יעריכו את מערכות ההתראה האלה. אם תתקרב מהר מדי לרכב אחר, מערכת התראת התנגשות קדמית (FCW) עם הפחתת חומרת הפגיעה תזהיר אותך באמצעות התראות ויזואליות וקוליות, ותפעיל את הבלמים באופן אוטומטי אם ההתנגשות עומדת לקרות. מערכת בקרת השיוט המסתגלת (ACC) מתאימה באופן אוטומטי את מהירות השיוט כדי לשמור על המרחק שהוגדר מראש בינך לבין כלי רכב הנוסעים לפניך.

רשת הביטחון של Grand Cherokee

רשת חיישני בטיחות וביטחון מסייעת לשמור על היציבות הכיוונית של הרכב ומעניקה באופן אוטומטי סיוע כשהיא מזהה סטייה מנתיב הנסיעה הרצוי. בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) מתאמת את המערכת אלקטרונית לסיוע במניעת התהפכות (ERM), את מערכת ה-ABS ואת בקרת האחיזה בכל מהירות, ומכניסה את המערכות לפעולה כשהיא מזהה החלקת גלגל.

לנציג מכירות