הודעה לבעלי רכב מתוצרת: CHRYSLER, JEEP, DODGE

הודעה לבעלי רכב מתוצרת: CHRYSLER, JEEP, DODGE

הודעה לבעלי רכב מתוצרת:

CHRYSLER, דגם 300 משנות דגם 2014-2018, JEEP דגמי  CHEROKEEו- GRAND CHEROKEE משנות דגם 2014-2018

ו- DODGE, דגם CHALLENGER משנות דגם 2015-2018, דגםCHARGER  משנות דגם 2014-2018 ודגםDURANGO  משנות 2014-2018

חברת סמלת, סוכנות מכוניות לים התיכון, יבואנית רכבי JEEP,CHRYSLER  ו- DODGE בישראל מודיעה כי במסגרת השמירה וההקפדה על אמינות ובטיחות הרכב  יש צורך בביצוע קריאה חוזרת  (RECALL) לחלק מהמכוניות מהדגמים שבנדון לצורך בדיקה וביצוע עדכון תוכנה מחשש של המשך פעולת בקרת שיוט לאחר כיבויה .

הנכם מתבקשים לא להפעיל את בקרת השיוט עד להשלמת הפעולה המתקנת.

עפ"י הנתונים מעורבים ב RECALL  זה  ­2099 כלי רכב.

משך העבודה כמחצית השעה.

לכל בעלי רכב מדגמים אלו ואשר לגביהם ההוראה ישימה תשלח הודעה בכתב.

הבדיקה והעדכון במידת הצורך ניתנים לביצוע רק במרכזי השירות המורשים לטפל בכלי הרכב מסוג זה ואשר רשומים בספר הרכב וכן מפורסמים באתרי האינטרנט של חברתנו שכתובתם

  jeep-chrysler.mca.co.il  או  jeep.co.il.

העבודה תבוצע ללא כל תשלום מצד הלקוחות.

כל לקוח אשר ירצה לבדוק האם מכוניתו נכללת בקריאה החוזרת מוזמן להתקשר למוקד שירות הלקוחות של חברתנו בטלפון שמספרו 3330*.

עפ"י תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה  התשכ"א 1961 , בעל רכב שלא יבצע בפועל  את "הקריאה החוזרת" תוך 6 חודשים ממועד משלוח המכתב, משרד התחבורה לא יחדש רישיון הרכב שלו ולא תתאפשר העברת בעלות הרכב.

לעמוד קריאת שירות RECALL >>

לנציג מכירות